Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик- 16-30.09.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени: 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 10 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 13 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  - 4 проби по микробиологични показатели: 2 проби /град Пещера – II и III зона/ и 2 проби /село Габровица и село Момина клисура, община Белово/. От страна на РЗИ-Пазарджик незабавно са издадени предписания на водоснабдителните дружества /ВКС ЕООД, град Пещера и В и К–Белово ЕООД, град Белово/ за предприемане на мерки. Резултатите от анализите на контролните проби вода от град Пещера – II зона и град Пещера - III зона показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата, отговаря на изискванията на Наредбата. Предстои изпълнение на мерките от предписанието на водоснабдително дружество Белово, представяне на контролни проби и обявяване на резултатите от изпитването. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр. 
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: 
-  предписание за хигиенни мероприятия – 2 бр.
понеделник 04 октомври 2021 - 12:40:35изглед за печат
 


 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

телефон за въпроси: 
0887 921 566
работно време:
8.30ч. до 17.30ч.
Как да се предпазите от COVID-19 и да ограничите разпространението му
covid_fillm2021.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License