Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-15.08.2022г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
- “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, град Пазарджик - от 28.07.2022 г. /четвъртък/  режимът на водоподаване за с. Црънча е отменен. 
- “Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово с писмо вх. №2 5-606 /03.08.2022 г./ -  поради намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука ще има режим на водоснабдяването от 03.08.2022 г., като вода ще има в следните часове: 
- от 08:00 до 10:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа. 
- “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, уведомява жителите на село Момина клисура, община Белово /Уведомление изх.№1853/11.08.2022 г. и вх. №25-633/12.08.2022г. за РЗИ/, че във връзка с писмо от “НЕК” – предприятие “Язовири и Каскади” за предстоящо пълно източване, профилактика и ремонти на съоръженията на горен изравнител и ВЕЦ “Момина клисура” в периода от 19.08.-16.10.2022г. няма да се подава вода към съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на село Момина клисура. В тази връзка и В и К дружеството ще бъде принудено да въведе режим на водопротребление: 
- от петък 19.08.2022 г., ако тогава се спре водоподаването от НЕК до нормализиране на ситуацията ще се спира водоподаването за цялото село в периода от 23:00 до 06:00 часа;
- при незадоволителен ефект от нощния режим ще въведе допълнително спиране в периода от 13:00 до 18:00 часа за осигуряване на водоподаването във вечерните часове. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 6 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 6 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр. 
6. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ-Пловдив 10 проби води /от мониторинга за м. юли/ за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 2 бр.
сряда 17 август 2022 - 09:13:32изглед за печат
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

телефон за въпроси: 
0887 921 566
работно време:
8.30ч. до 17.00ч.
covid_fillm2021.jpg
 
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН
от 9,00ч. до 12,00ч.
от 13.00ч. до 16.00ч.
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License