Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-15.08.2023г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
- обявеното със Заповед № РД-25-789/18.07.2023г. на кмета на Община Ракитово частично бедствено положение до 08:00 часа на 17.08.2023 г. на територията на гр. Ракитово продължава. От Общината уведомяват, че към момента ситуацията с безводието е овладяна. В по-голямата част водоподаването е нормализирано, а в останалата част са на режим. 
Представените проби за контрол /от чешма - център/ от страна на водоснабдителното дружество, и от извършения извънреден мониторинг на РЗИ-Пазарджик, съответстват на изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели/. 
- водоснабдително дружество “ВиК-С” ЕООД гр. Стрелча продължава въведеното от 15.07.2023 г. режимно водоснабдяване за с. Свобода, община Стрелча, както следва: водоподаване - от 09:00 до 18:00 часа и преустановяване на водоподаването - от 18:00 до 09:00 часа. 
- “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик уведомява жителите на с. Овчеполци, община Пазарджик /Уведомление изх.№2004-2/07.08.2023г. и вх.№25-544/07.08.2023г. за РЗИ/, че от вечерта на 06.08.2023г., е възстановено непрекъснато водоподаване към населеното място. Възможно е в часовете с пикова консумация /18-22 часа/, във високите части от селото да намалее налягането или да не достига вода до абонатите, въпреки че във водоемите има вода. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 9 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 9 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр. От страна на РЗИ-Пазарджик е издадено предписание, за предприемане на коригиращи действия, отстраняване на несъответствието и представяне на контролна проба. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.
сряда 16 август 2023 - 13:36:38изглед за печат
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License