Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 17-31.05.2024

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени:
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 10 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 6 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели един брой – 0 бр.
Контролната проба, на обявената нестандартна проба по микробиологични показатели /с.Юндола, общ. Велинград/, в Актуалната информация за периода от 01.05. – 16.05.2024г., отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 3 бр.
6. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ-Пловдив 3 броя проби води /с.Гелеменово, с.Величково и с.Юнаците, обл.Пазарджик/ за съдържание на естествен уран, като химичен елемент, съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001г.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/.
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
- предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
понеделник 03 юни 2024 - 11:14:31изглед за печат
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License