Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Декларация за достъпност

Декрларация за достъпност на РЗИ-Пазарджик 

Раздел 1 - Задължително съдържание
 
РЗИ-Пазарджик се ангажира да осигури достъпност до своята интернет страница с електронен адрес: https://rzipz.net в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на този портал и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
Уебсайт на адрес: https://rzipz.net
Уебсайтът е изграден като интернет страница.
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
 
I. Статус на съответствие
Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.
 
II. Недостъпно съдържание
Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) на сайта на Регионална здравна инспекция - Пазарджик са следните:
 
Изискване на стандартаПояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация   Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, инфографики, изображения)
Алтернативно представяне на аудио и видео материалитеНе е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)Не е осигурено
Чрез интернет страницата не се предлага стрииминг на аудио и видео съдържание.
Изключва се представяне на текст във вид на изображениеЧастично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключенияЧастично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма, както и символът за изтегляне.
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращенияНе е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данниНе е осигурено
Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично, или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
 
Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието: Не са осигурени.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 01.06.2023г.
 
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 01.06.2024г.
 
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: не е извършвана

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате следните начини:
Да ги изпратите на електронен адрес: office@rzi-pz.bg;
Да ги изпратите по поща или куриер на адрес: гр.Пазарджик, ул. "Болнична" №17
Да ги податете на място в центъра за административно обслужване на Регионална здравна инспекция - Пазарджик , разположен на партерен етаж в сградата на администрацията на адрес гр.Пазарджик, ул. "Болнична" №17
Горните канали можете да използвате и за подаване на сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт.

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал:
На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ е определен следния ред за разглеждане на сигнали:
При подаване на сигнал от Ваша страна се предоставят следните данни:
• Трите Ви имена
• Вашият адрес за кореспонденция
• Телефон за контакт
• Данни за институциите, които вече сте информирали
• Адрес на електронната Ви поща
 
Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс "не се образува производство по анонимни предложения или сигнали".

Сигналите, получени в Регионална здравна инспекция - Пазарджик, се разглеждат в срок до един месец от постъпването им. В същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността.

Когато подателят на сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща по електронна поща, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до министъра на на електронното управление, в случаите когато Регионална здравна инспекция - Пазарджик не отговори на сигнал в посочения тук срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочена в отговора на сигнала.

Раздел 2 - Препоръчително съдържание
Регионална здравна инспекция - Пазарджик се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт.
РЗИ - Пазарджик се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License