Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Информация по ЗПК

В сила от 06.10.2023 г. е новият Закон за противодействие на корупцията (ЗПК) /обн. ДВ бр. 84 от 06.10.2023 г., /, съгласно който възникват нови ангажименти на органа по назначаване свързани с утвърждаване на нови бланки на декларации за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3. На 20.10.2023 г. същите са утвърдени със заповед на Директора на РЗИ-Пазарджик, определени са служителите отговорни по ЗПК, утвърден е и нов регистър на декларациите
 
Декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т.  2 и т. 4 са утвърдени по образец от Комисията за противодействие на корупцията и са публикувани на електронната им страница.   

С обнародване на Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) наименованието на действащия до този момент Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)  се изменя  в Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.).
 
 
 
 
 
 
Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License