Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка м. август 2020 г.
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от riokozadminpz
четвъртък 17 септември 2020 - 12:38:54


 
Заболявания20202019ОбласттаПазарджик
     2020201920202019
         
1.Салмонелоза  3 2 1
2.Дизентерия       
3.Ентероколити  1 1  
4.Колиентерити  2 1 1
5.Хепатити 12 21 
6.Варицела  2   2
7.Скарлатина  2 1 1
8.Морбили  1 1  
9.Рубеола       
10.ТБК   2 1 1
11.Менингити       
12.Лаймска борелиоза      
13.Марсилска треска231211
14.Вроден сифилис       
15.Ротавирусен гастроентерит1 1   
16.ХТБС        
17.Западнонилска треска 1 1  
18.Ехинококоза  2 2  
19.Сифилис 1   1 
20.COVID  210 160 50 
ОРЗ  215/50103/1    
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1018 )