Новина: Процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система модул е-Имунизация
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 16 април 2021 - 12:23:31


Заявяването на необходимостта от промени на данните в НЗИС се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандартна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС - модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларации, в зависимост от необходимата промяна.
 
- Процедура за промени на данни и записи в НЗИС;

- Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-ИмунизацияПриложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи);

Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи);

Приложение № 3. РЗИ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;

Приложение № 4. РЗИ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1065 )