Новина: ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАЗИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ЗА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
сряда 13 октомври 2021 - 07:38:50


ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2022 Г. ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАЕМАТ ВЪЗ ОСНОВА НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 1 ОТ НАРЕДБА №1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбласт Професионална квалификация на лицата, за които е предназначена специалността       Клинична специалност                        База за обучение                               Предложения на базата за брой места, финансирани от държавата
1ПазарджикЛекарИнфекциозни болестиМБАЛ Пазарджик АД1
2ПазарджикЛекарВътрешни болестиМБАЛ Пазарджик АД1
3ПазарджикЛекарНефрологияМБАЛ Пазарджик АД1
4ПазарджикЛекарКардиологияМБАЛ Пазарджик АД1
5ПазарджикЛекарОбразна диагностикаМБАЛ Пазарджик АД1
6ПазарджикЛекарПедиатрияМБАЛ Пазарджик АД1
7ПазарджикЛекарСпешна медицинаМБАЛ Пазарджик АД1
8ПазарджикЛекарСъдебна медицина и деонтологияМБАЛ Пазарджик АД1
9ПазарджикЛекарУрологияМБАЛ Пазарджик АД1
10ПазарджикЛекарАкушерство и гинекологияМБАЛ Хигия АД2
11ПазарджикЛекарАнестезиология и интензивно лечениеМБАЛ Хигия АД3
12ПазарджикЛекарКардиологияМБАЛ Хигия АД1
13ПазарджикЛекарКлинична лабораторияМБАЛ Хигия АД2
14ПазарджикЛекарОртопедия и травматологияМБАЛ Хигия АД2
15ПазарджикЛекарПедиатрияМБАЛ Хигия АД3
16ПазарджикЛекарУрологияМБАЛ Хигия АД2
17ПазарджикЛекарХирургияМБАЛ Хигия АД3
18ПазарджикЛекарАкушерство и гинекологияМБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД1
19ПазарджикЛекарАнестезиология и интензивно лечениеМБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД2
20ПазарджикЛекарЛъчелечениеМБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД1
21ПазарджикЛекарОбразна диагностикаМБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД1
22ПазарджикЛекарХирургияМБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД1
23ПазарджикЗдравни_грижиСпешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки)МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД5
24ПазарджикЗдравни_грижиОперационна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки)МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД3
25ПазарджикЗдравни_грижиАнестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД5
26ПазарджикЛекарАнестезиология и интензивно лечениеУМБАЛ ПЪЛМЕД ООД - МС ЗДРАВЕ1
27ПазарджикЗдравни_грижиАнестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД - МС ЗДРАВЕ3
28ПазарджикЗдравни_грижиПедиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД - МС ЗДРАВЕ3
29ПазарджикЛекарПсихиатрияДПБ - ПАЗАРДЖИК2
30ПазарджикЛекарОбща медицинаСв. Св. Константин и Елена - ГППМП ООД1

Повече информация можете да получите от официалните интернет страници на лечебните заведения за болнична помощ - бази за обучение,                        направили предложения за места за специализанти, финансирани за държавата.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1099 )