Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка м. септември 2021 г.
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 18 ноември 2021 - 12:48:57


Заболявания20202021ОбласттаПазарджик
     2020202120202021
         
1.Салмонелоза 111  1
2.Дизентерия       
3.Ентероколити       
4.Колиентерити       
5.Хепатити       
6.Варицела  1   1
7.Скарлатина       
8.Морбили       
9.Рубеола       
10.ТБК        
11.Менингити       
12.Лаймска борелиоза      
13.Марсилска треска      
14.Западнонилска треска1   1 
15.Ротавирусен гастроентерит12 21 
ХТБС   1 1  
17.Сифилис       
18.Сифилис вроден       
19.COVID 19 175127012294653324
Общо  1781275    
ОРЗ  70143    Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1107 )