Новина: Съобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от riokozadminpz
понеделник 28 март 2022 - 13:24:44


„МБАЛ – Пазарджик“ АД обявява конкурс за заемане на свободна длъжност за специализант по специалност „Очни болести“.
Допълнителна информация за обявените конкурси е публикувана в сайта на болницата в раздел „Кариери“ – „Специализанти“.
ПРИЛОЖЕНИЕНовина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1137 )