Новина: Имунизация срещу COVID-19 на чужденци с предоставена временна закрила
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 05 май 2022 - 12:42:49


РЗИ Пазарджик информира, че в Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022 г. са публикувани промени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, съгласно които  чужденците с предоставена временна закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги по чл. 81 и 82 от Закона за здравето при условията и по реда за българските граждани. С промените е създадено нормативно основание лицата от Украйна, на които е предоставена временна закрила в Република България, да се ваксинират при желание срещу COVID-19 по реда, приложим за българските граждани. 
 
Предоставената възможност на украинските граждани да се ваксинират срещу COVID-19 по време на пандемия ще спомогне за намаляване на риска от възникване на епидемични взривове от COVID-19 и за опазване на общественото здраве в страната.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1143 )