Новина: Съобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 07 юни 2022 - 11:24:51


МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище обявява конкурси за заемане на свободни длъжности за специализанти по следните специалности: „Медицинска онкология“, „Лъчелечение“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Ортопедия и травматология“, „Педиатрия“, „Хирургия“, „Диализно лечение“, „Урология“, „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ и „Клинична лаборатория“. 
Допълнителна информация за обявените конкурси е публикувана в сайта на болницата в раздел „За нас“ – „Кариери“ – „Отворени позиции“.
ПРИЛОЖЕНИЕ Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1153 )