Новина: Съобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 22 август 2022 - 07:12:56


„МБАЛ – Пазарджик“ АД обявява конкурс за заемане на свободна длъжност за специализант по специалност „Кардиология“. Допълнителна информация за обявения конкурс е публикувана в сайта на лечебното заведение в раздел „Кариери“.   

„МБАЛ Уни Хоспитал“ ООД обявява конкурси за заемане на свободни длъжности за специализанти по следните специалности: „Медицинска онкология“, „Лъчелечение“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Ортопедия и травматология“, „Педиатрия“, „Хирургия“, „Урология“, „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, „Клинична лаборатория“ и „Спешна медицина“.  Допълнителна информация за обявените конкурси е публикувана в сайта на лечебното заведение в раздел „Обяви“.
 
ПРИЛОЖЕНИЕНовина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1176 )