Новина: Съобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 23 август 2022 - 11:59:04


Лечебните заведения, които са бази за обучение, обявяват своите предложения за назначаване на специализанти на места, финансирани от държавата, които се определят от министъра на здравеопазването в срок до 15 януари. 
Допълнителна информация за обявените предложения от базите за обучение по клинични специалности може да намерите в сайта на конкретните лечебни заведения.
ПРИЛОЖЕНИЕНовина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1177 )