Новина: Седмица на лекарствената безопасност 2022 г.
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 07 ноември 2022 - 09:07:21


Медицински специалист ли сте? 
Ако Ваш пациент има нежелана лекарствена реакция, която не е включена в листовката на лекарството, моля съобщете на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; 
e-mail: bda@bda.bg
онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти


 
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1193 )