Новина: ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 10 април 2023 - 12:25:00


Уведомяваме Ви, че на основание чл. 86в, ал. 2, 4 и 5 от Закона за здравето е издадена Наредба №H-1 от 9 март 2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (обн., ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.).В тази връзка Ви предоставяме актуална информация за областните структури на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите за област Пазарджик:  

„Сдружение за развитие на българското здравеопазване“
гр. Пещера, ул. „Цар Симеон“ № 1
областен представител - Цветелина Иванова Терзиева
e-mail: pazardzhik@bgpatients.org тел: 0898239094

„Българска асоциация за закрила на пациентите“
гр. Пазарджик, ул.“Константин Величков“ 64
областен представител - Таня Йорданова Василева
e-mail: vasilevatania@abv.bg
тел.: 0888 576 002Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1220 )