Новина: ДЕЙНОСТИ НА РЗИ ПАЗАРДЖИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ПЕРИОДА 14-31.08.2023 Г.
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 15 август 2023 - 13:08:20


Националната АНТИСПИН кампания е целогодишна инициатива, стартирала за първи път в България през 1992 г. Целта на кампанията е да се фокусира общественото внимание към заболяването СПИН, да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции.
 
pandelka.jpgСпоред данни на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН през годините на COVID пандемията напредъкът в борбата с ХИВ/СПИН се е забавил. Предоставянето на услуги за превенция, тестване, лечение и грижа за ХИВ продължава да бъде сериозно предизвикателство за здравните системи. 
С цел увеличаване на информираността на младите хора и хората в риск относно начините на заразяване и предпазване от ХИВ, Министерство на здравеопазването стартира традиционния заключителен етап на Националната АНТИСПИН кампания в периода от 14 до 31 август. 
РЗИ Пазарджик се в ключва в Националната кампания със следните инициативи: 
1.  Периодът от 14.08.2023 г. до 31.08.2023 г. ще бъде  обявен за „Седмици за безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН с бързи тестове“ в РЗИ Пазарджик. От 9.00 ч. до 16.00 ч. всеки желаещ, може да провери безплатно своя ХИВ статус в лабораторията на здравната инспекция. 
2.  На 16.08.2023 г. инспектори от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ /ПБПЗ/, Д „Обществено здраве“ съвместно с доброволци от Български младежки Червен кръст ще раздават здравно-информационни материали и презервативи в централна градска част на град Пазарджик. 
3.  На 17.08.2023 г. екип на РЗИ Пазарджик, включващ лаборант от МИ и инспектори от отдел ПБПЗ, ще изследват желаещи потребители от ЦНСТ град Брацигово. Ще се изнесе презентация на тема «ХИВ/СПИН и как да се предпазим». 
4.  На 17.08.2023 г. в ромска махала град Брацигово, със съдействието на здравния медиатор Дончо Асенов ще се изнесе беседа пред младежи на тема: „Сексуално предавани инфекции, рисково поведение и нежелана бременност“ 
5.  През целия период на кампанията ще се раздават здравно-промотивни материали, включително на плажове и басейни.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1235 )