Новина: Заповед за удължаване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 01 февруари 2024 - 13:16:16


Заповед №РД-01-90/01.02.2024г. за изм. и доп. на заповед №РД-01-77/24.01.2024г. изменена и доп. със Заповед №РД-01-77/29.01.2024г. за удължаване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик срещу разпространението на грип и ОРЗ за период от 03.02.2024г. до 09.02.2024г.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1270 )