Новина: Методическо указание с препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 20 февруари 2024 - 13:56:56


На вниманието на ОПЛ, МБАЛ и ДКЦ на територията на област Пазарджик
 
Информираме Ви че със заповед на Министъра на здравеопазването е утвърдено Методическо указание с препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания, съгласно приложение №10 към чл. 20, ал. 1 на Наредба №15 за имунизациите в Република България
Моля обстойно да се запознаете с текста на указанието.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1280 )