Новина: ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА и БОЛНИЧНА ПОМОЩ
(Категория: Други)
Публикувано от riokozadminpz
сряда 11 януари 2012 - 15:53:54


са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2011 год. в РЗИ

Непредставянето на  отчет се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.

 Срокове за представяне на отчетите:

- за лечебни заведения за болнична помощ – 31.01.2012 г.

- за лечебни заведения за извънболнична помощ  -  10.02.2012 г.

Формуляри се предоставят и приемат от отдел „МСИИ” ст. 320 РЗИ - Пазарджик

ПРИЛОЖЕНИЯ >>>изтегли<<<<Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.226 )