Новина: Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве
(Категория: Други)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 16 март 2018 - 12:38:27


Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г.
 
План за действие за периода 2021-2023г.
 
 
 
1. Списък на лечебните заведения в област Пазарджик, които осъществяват дейности по програмата:  
 
- МБАЛ „ХИГИЯ” АД гр. ПАЗАРДЖИК 
- МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ” ООД гр. ПАНАГЮРИЩЕ 
- „МБАЛ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД гр. ВЕЛИНГРАД 
- УМБАЛ ”ПЪЛМЕД” ООД МС „ЗДРАВЕ“ ООД гр. ПАЗАРДЖИК 
- МБАЛ „ЗДРАВЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД гр. ВЕЛИНГРАД
- „МБАЛ – ПАЗАРДЖИК” АД гр. ПАЗАРДЖИК  
 
 2. Вид дейности, които се извършват, целеви групи и начин на достъп до услугите.   
 
Дейности:  
 
2.1 Провеждане на масов универсален неонатален  слухов скрининг в  родилните и неонатологични клиники/отделения, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени. Слуховият скрининг е изследване на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии.   
 
2.2 Осигуряване на комплексно обслужване на бременни жени и деца в Здравно –консултативен център за майчино и  детско здраве (ЗКЦ), в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021-2030), което включва:  
 
- информационни, логически и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение; 
- предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително психологическа подкрепа и превенция за изоставяне на деца, на родилки и бременни с патология на бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца - на място в Здравно-консултативен център или в дома, по искане на лекар от същото или друго лечебно заведение.   
 
3. Актуален адрес, телефон и  имейл за контакт на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве.  
 
Центърът за майчино и детско здраве се намира в непосредствена близост до административната сграда на „МБАЛ-Пазарджик” АД /входа на ТЕЛК/ и работи всеки делничен ден от 7,30 до 16.00 ч. 
 
Адрес: ул.”Болнична” № 15, ет. 1 /вход на ТЕЛК/ 
гр. Пазарджик 
е-mail: zkc.mbalpz@gmail.com 
тел. 034 / 408 610   
 
4. Контакти на регионалния координатор по програмата 
 
- Василка Кръстева Маринова, гл. инспектор Д МД 
 
Адрес: 
ул.”Болнична” №17, ет. 3, стая 323 
гр. Пазарджик 
тел.034/437 237.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.749 )